Royal Smilde met nieuw hoofdkantoor klaar voor de toekomst › Royal Smilde

Royal Smilde met nieuw hoofdkantoor klaar voor de toekomst

30-08-2018

Op 28 augustus is het contract tussen Royal Smilde en Jorritsma Bouw voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Heerenveen ondertekend. Direct daarna is door de heer Arend Smilde de eerste paal geslagen en kan met de nieuwbouw gestart worden.

Het oude hoofdkantoor in Heerenveen, waarvan het eerste gedeelte al in 1965 werd gebouwd, voldoet ondertussen niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie is overwogen, maar door de te verwachten groei van het bedrijf in de toekomst is de bouw van een nieuw hoofdkantoor een structurelere optie. Of zoals Ronald Prince, directievoorzitter van Royal Smilde, het ook wel eens anders heeft verwoord: “Het huidige gebouw doet eer aan de lange historie van ons familiebedrijf, terwijl het nieuwe kantoor de kracht en energie van een mooie lange toekomst van Royal Smilde zal gaan uitstralen.”

Het nieuwe kantoor komt te liggen op het stuk terrein, waar ook de margarinefabriek staat, in de bocht aan de Kuinder, met uitzicht op de Tjonger. Dit terrein is reeds jarenlang eigendom van Royal Smilde. Tussen de fabriek en het kantoor blijft genoeg ruimte over voor verdere uitbreiding van de margarinefabriek. Momenteel worden ook al plannen gemaakt om op het overgebleven stuk grond, naast het nieuwe kantoor, de huidige margarinefabriek fors uit te breiden.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Jorritsma Bouw uit Bolsward. De verwachting is dat het kantoorpand voor de zomer 2019 in gebruik genomen kan worden.

Ronald Prince (r.) en Lammert de Graaf (Jorritsma Bouw). (Foto: Edgar Zwerver)
Arend Smilde slaat de eerste paal. (Foto: Edgar Zwerver)
Impressie Nieuwbouw Royal Smilde

Meer nieuws