Royal Smilde op koers › Royal Smilde

Royal Smilde op koers

22-06-2018

De resultaten van het afgelopen jaar liggen in lijn met de verwachtingen van het strategisch plan voor Royal Smilde, dat uitgaat van groei voor de komende jaren.

Tevreden over boekjaar 2017

Koninklijke Smilde heeft haar boekjaar 2017 afgesloten met een netto omzet van
€ 231,2 miljoen, een stijging van 6,9%. Het resultaat voor belastingen is uitgekomen op € 9,0 miljoen. Gecorrigeerd voor de effecten van de niet beïnvloedbare sterke stijging van de roomboterprijs in 2017 is het resultaat in 2017 met circa 3% gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.
Derhalve kijkt het familiebedrijf tevreden terug op het boekjaar 2017. Zo is de acquisitie van Van Oers volledig geïntegreerd in de saladefabriek van Smilde in Oosterwolde en is in Heerenveen een nieuw tankenpark in gebruik genomen. De omzet van het concern wordt voor 60% binnen Nederland gerealiseerd en voor 40% bestaat deze uit export. De financiële basis is met een solvabiliteit van 57,0% solide en biedt voldoende ruimte voor verdere investeringen in de onderneming.

Vertrouwen in de toekomst

In 2018 verwacht het management wederom verdere groei te realiseren, met name buiten Nederland. Tevens staan nieuwe investeringen gepland in de fabrieken in Edam en Heerenveen en is er in augustus gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Heerenveen. Daarnaast blijft Smilde permanent bezig met innoveren en is de verwachting om ook in 2018 weer vele nieuwe producten te introduceren. Alles tezamen ondersteunt dit het vertrouwen in de toekomst van Royal Smilde.

Impressie nieuw hoofdkantoor Royal Smilde te Heerenveen

Meer nieuws